فروش منزل 250 متری

برای فروش

4,500,000,000

کد ملک: 9687

توضیحات

تلفن هماهنگی قبلا باید با مستاجر هماهنگ شیم

امکانات ملک

مشاور

املاک محمد امین
شماره دفتر : 044-3368-8989

لطفا دنبال کردن اینستاگرام ما فراموش نشود