فروش منزل 300 متری

برای فروش

5,500,000,000

کد ملک: 9681

توضیحات

خالی جهت بازدید هماهنگ شوید

امکانات ملک

مشاور

املاک محمد امین
شماره دفتر : 044-3368-8989

لطفا دنبال کردن اینستاگرام ما فراموش نشود