فروش منزل 210 متری

برای فروش

4,500,000,000

کد ملک: 9672

توضیحات

بتن افقی و قائم دو سرویس

امکانات ملک

مشاور

املاک محمد امین
شماره دفتر : 044-3368-8989

لطفا دنبال کردن اینستاگرام ما فراموش نشود