فروش منزل 250 متری

برای فروش

8,000,000,000

کد ملک: 9668

توضیحات

هماهنگی با عارف یاوری

امکانات ملک

مشاور

املاک محمد امین
شماره دفتر : 044-3368-8989

لطفا دنبال کردن اینستاگرام ما فراموش نشود