فروش منزل 200 متری

برای فروش

3,500,000,000

کد ملک: 8188

توضیحات

دو سرویس راه مشترک - یک سرویس راه جدا - ساخت 86 - سازه آهنی همکف 130 اول 160 دوم 160 متر

امکانات ملک

مشاور

املاک محمد امین
شماره دفتر : 044-3368-8989

لطفا دنبال کردن اینستاگرام ما فراموش نشود