فروش تجاری 54 متری

برای فروش

5,200,000,000

کد ملک: 2291

امکانات ملک

مشاور

املاک محمد امین
شماره دفتر : 044-3368-8989

لطفا دنبال کردن اینستاگرام ما فراموش نشود