فروش تجاری 78 متری

برای فروش

7,200,000,000

کد ملک: 2290

امکانات ملک

مشاور

املاک محمد امین
شماره دفتر : 044-3368-8989

لطفا دنبال کردن اینستاگرام ما فراموش نشود