فروش منزل 300 متری در ۱

برای فروش

8,000,000,000

کد ملک: 12538

توضیحات

بر۱۲متر

امکانات ملک

مشاور

املاک محمد امین
شماره دفتر : 044-3368-8989

لطفا دنبال کردن اینستاگرام ما فراموش نشود